این موکب به اون موکب 

دیدن داره دریای 

خیل اربعینی ها تو مشایه

...

السلام علیک میگم از این فاصله 

راه افتاده دلم پشت سر قافله 

السلام علیک هی میخونم با خودم

منم از این راه دور کرب‌وبلایی شدم 

...

آه ارباب ارباب اگه تو کنی اراده 

آه زائر میشم اربعین پای پیاده 

...

این خیمه به اون خیمه 

این روضه به اون روضه

کار روضه خون روضس منم گریه

...

السلام علی شهید کرب‌وبلا 

مرمل بالدماء قاری سر نیزه ها 

السلام علی کشته غرق به خون 

وقتی اومد ساربون شد مادرت روضه خون 

...

آه یوما یوما قتلوک عطشانا 

آه یوما یوما قتلوک عطشانا

...

این موکب به اون موکب 

دیدن داره دریای 

خیل اربعینی ها تو مشایه
مطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین
ای عهده دار مردم بی دست پا حسین

چهار شنبه, 15 تیر 1401

پخش