زان یار دل نوازم ، شکریست با شکایت

گر نکته دان عشقی ، بشنو تو این حکایت

بی مزد بود و منت ، هر خدمتی که کردم

یا رب مباد کس را ، مخدوم بی عنایت

رندان تشنه لب را ، آبی نمی‌دهد کس

گویا ولی شناسان ، رفتند از این ولایت

در زلف چون کمندش ، ای دل مپیچ کانجا

سر ها بریده بینی ، بی جرم و بی جنایت

در این شب سیاهم ، گمگشت راه مقصود

از گوشه‌ای برون آی ، ای کوکب هدایتمطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش