با یاد تو کوله بار خاطرهامه رو دوشم 

اشکام میریزه وقتی اسم تو میپیچه تو گوشم 

هر گوشه از این دنیا باشم تو هوای شیش گوشم 

روحم راهیو پر میگیره دل من به هوای تو رو بال نسیم 

حتی توی خیال راه افتادیم به قرار تو جاده عشقت برسیم 

دوریم از تو ولی لحظه به لحظه به یاد هوای حرم هم نفسیم 

...

روحم راهیو پر میگیره دل من به هوای تو رو بال نسیم 

حتی توی خیال راه افتادیم به قرار تو جاده عشقت برسیم 

دوریم از تو ولی لحظه به لحظه به یاد هوای حرم هم نفسیم 

مطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش