آه میکشم برا حرم

امیر کرمانشاهی

بیشتر

حساب کتاب کردم و دیدم
که خیلی وقته از تو دورم
روز منم میرسه آقا
عیبی نداره من صبورم
باشه میرم پیش امام رضا
میگم بهم محل نمیذاری
خسته شدم کلافه ام حسین
بگو هنو هوا منو داری
آه می کشم برا حرم آه حرم حرم حرم
باز میشه یه کربلا برم آه حرم حرم حرم
دلتنگیام یکی دوتا نیس
نه میتونم بیام زیارت
نه روضه ها مثل قدیمه
پس چی شد اون همه رفاقت
دل میبری منو نمی بری
چکار کنم باز منو میخری
من که دارم میگم مقصرم
میشه بزرگی کنی بگذری
آه میکشم برا حرم آه حرم حرم حرم
باز میشه یه کربلا برم آه حرم حرم حرممطالب مرتبط