دلم خوشه

پیام کیانی

بیشتر

دلم خوشه آقا این شب ها به یه سلام تو
رو سینه میزارم دستم رو به احترام تو
تموم نوکرا میشناسن منو به نام تو
کیه که بمونه یار دلم الا حسین
کیه بمونه قرار دلم الا حسین
کیه که بشه بهار دلم الا حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
══════════════
راهو شناختم از بیراهه آقا تو راه تو
مثه همیشه باز محتاجم به یه نگاه تو
بیا و برنگردون از من صورت ماه تو
کسی رو نداره این بینوا الا حسین
همه رفیقامم نیمه ران الا حسین
به من همه میزنن پشت پا الا حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
══════════════
کسی رو نداره این بینوا
دلم خوشه آقا این شب ها به یه سلام تو
رو سینه میزارم دستم رو به احترام تو
تموم نوکرا میشناسن منو به نام تو
کیه که بمونه یار دلم الا حسین
کیه بمونه قرار دلم الا حسین
کیه که بشه بهار دلم الا حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
══════════════
راهو شناختم از بیراهه آقا تو راه تو
مثه همیشه باز محتاجم به یه نگاه تو
بیا و برنگردون از من صورت ماه تو
کسی رو نداره این بینوا الا حسین
همه رفیقامم نیمه ران الا حسین
به من همه میزنن پشت پا الا حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
آقام آقام آقام حسین
کسی رو نداره این بینوامطالب مرتبط

جان حسین جانان حسن
جان حسین جانان حسن

پنج شنبه, 18 شهریور 1400

پخش
کسی رو نداره این بی نوا
کسی رو نداره این بی نوا

دو شنبه, 10 خرداد 1400

پخش
شب های دلتنگی | نجوا | پیام کیانی
شب های دلتنگی | نجوا | پیام کیانی

پنج شنبه, 17 بهمن 1398

پخش