دوست دارم اینقدر برات گریه کنم 

بارون بشم

نه اصلا سیل بشم

خودمو برسونم تا حرمت 

مهمون بشم

اونکه دلتنگته رو بغل کنی

کاممو عسل کنی

یه نفس عمیق بکشمو

چشامو ببندم بعد باز کنم 

خودمو ببینم رو به رو گنبد 

زیارت همون جا آغاز کنم 

حیف اینا همش خیاله 

انگار دیدنت محالهمطالب مرتبط

من به قربان سلطان کربلا
من به قربان سلطان کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تو که نقاب میبندی
تو که نقاب میبندی

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
پسر مرجانه تو امیری مثلا
پسر مرجانه تو امیری مثلا

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش