تنها موندیم بی کربلا موندیم
تو روضه ها دسته به دعا موندیم
دیدی آقا اربعین جا موندیم

آقای من آقای من آقا ...

میشه سایت روی سرم باشه
روزیم امشب خواب حرم باشه
عشقت سهم این نوکرم باشه

آقای من آقای من آقا ...

صلی الله علیک یا عطشان
مقتل میگه افتادی آقا جان
از روی زین در خاک و خون غلتان

مقتل میگه از مادر آب خواستی
نتونستی روی پاهات وایستی
آقا بردند پیرهنت رو راستی

آقای من آقای من آقا ...

تنها نذار ام المصائب رو
خیمه نفرست اسب بی صاحب رو

وقت وداع فقط نگاه کردی
همش دعا به خیمه گاه کردی
رفتی منو بی تکیه گاه کردی

آقای من آقای من آقا ...

تنهاییتو تو قتلگاه دیدم
ای وای من پنجه رو ماه دیدم
روی سینه چکمه سیاه دیدم

خواهرت به نفس نفس افتاد
خیمه دست شمر و شَبَس افتاد
نفس بکش مادرت پس افتاد

حسین من حسین من حسین ...

این ها دارن ما رو عذاب میدن
پیش رباب دست هم آب میدن
اصغرش رو رو نیزه تاب میدن

ای وای من ای وای من ای وای ...

تنها نذار ام المصائب رو
خیمه نفرست اسب بی صاحب رو

مقتل میگه پنجه تو موت کردن
بی پیروهن هی زیر و روت کردن

حسین من حسین من حسین ...مطالب مرتبط

دریای آرامش
دریای آرامش

دو شنبه, 13 اردیبهشت 1400

پخش
آقا به هوای کربلا سوگند
آقا به هوای کربلا سوگند

پنج شنبه, 17 تیر 1400

پخش
شهر من کربلا
شهر من کربلا

شنبه, 16 مرداد 1400

پخش
اغیثینی یا خدیجة الکبری
اغیثینی یا خدیجة الکبری

دو شنبه, 22 فروردین 1401