عالم و بیقرار میکرد

شیر علی شکار میکرد 

مولای یکی دیگه رو میزد 

یه لشکری فرار میکرد 

علی یا علی 

ناصر النبی 
مطالب مرتبط

نماهنگ قرار نبود
نماهنگ قرار نبود

شنبه, 18 اردیبهشت 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش