حسین آقام

محمد حسین پویانفر

بیشتر

حسین آقام همه میرن تو میمونی برام
 
حسین آقام همه میرن تو میمونی برام

به‌ تو‌ از‌ دور‌ سلام‌ به سلیمان جهان از طرف مور سلام،
 
به تو از‌ دور‌ سلام به حسین از طرف وصله ی ناجور سلام،

به تو دلبسته شدم به شبای جمعه ی کربلا وابسته شدم
 
به تو دلبسته شدم به خدا من از همه به غیر تو خسته شدم

حسین آقام همه میرن تو میمونی برام
 
حسین آقام همه میرن تو میمونی برام

 مطالب مرتبط

سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش