ما اگه اینجا ایم

محمد حسین پویانفر

بیشتر

ما اگه اینجا ایم

دلامون تو راهه

راهمون کوتاهه

کوتاهه کوتاهه

ظاهرم آرومه

تو چشام بارونه

توی قلبم 

قبر شیش گوشه 

پنهونه 

یه سلام فاصلس 

بین ما با حسینمطالب مرتبط

آه من‌ الفراق
آه من‌ الفراق

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش