دل شکسته میخوای من

محمد رضا نوشه ور

بیشتر

 دل شکسته میخوای من

 از همه خسته میخوای من

 اونکه آغوشش بازه تو

 بال و پر بسته میخوای من

 آقا آقا آقا

 بزار اینجا بمونم جایی دلم آروم نیست

 تو سیاهی لشکرت که رو سیاه معلوم نیست

 درهم بخر خوب و بد سوا نکن از دم بخر

 دستتو بزار رو قلبم غم بخرمطالب مرتبط

برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
میدونی این روزا دلتنگم
میدونی این روزا دلتنگم

یک شنبه, 11 مهر 1400

پخش
سید رویایی من
سید رویایی من

شنبه, 24 مهر 1400

پخش
میدونی که رهبرمون کیه
میدونی که رهبرمون کیه

چهار شنبه, 08 دی 1400

پخش