تورو خدا من و راه بده

محمد حسین حدادیان

بیشتر

تورو خدا منو راه بده صدقه ی کربلا بده
دوست دارم خداشاهده بزار دورت بگردم
لعنت به این همه فاصله از دوری تو دارم گله
کارم دست ابوفاضله تویی دوای دردم
حال دلم بده صبرم سر اومده
توام منو نخوایی
 بگو کجا برم دنیا پسم زده
به من محل بزار فقط همین یه بار
بزار تو آغوشت گریه کنم یکم از دست روزگار
دوباره زنده شد خاطرات وقتی بارون میاد کربلات
خوش به حال زائرات چقد هواشو کردم
دلت برام بسوزه یکم هرشب فکرو خیال حرم
خواب و خوراک و گرفت ازم
که بی تو سرد سردممطالب مرتبط

شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
نماهنگ قرار نبود
نماهنگ قرار نبود

شنبه, 18 اردیبهشت 1400

پخش