تورو خدا منو راه بده صدقه ی کربلا بده
دوست دارم خداشاهده بزار دورت بگردم
لعنت به این همه فاصله از دوری تو دارم گله
کارم دست ابوفاضله تویی دوای دردم
حال دلم بده صبرم سر اومده
توام منو نخوایی
 بگو کجا برم دنیا پسم زده
به من محل بزار فقط همین یه بار
بزار تو آغوشت گریه کنم یکم از دست روزگار
دوباره زنده شد خاطرات وقتی بارون میاد کربلات
خوش به حال زائرات چقد هواشو کردم
دلت برام بسوزه یکم هرشب فکرو خیال حرم
خواب و خوراک و گرفت ازم
که بی تو سرد سردممطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش