خواب دیدم تو حرمت

نریمان پناهی

بیشتر

خواب دیدم تو حرمت
مقبل با محتشمت
میخونم شعر غمت
{یا ایها الرسول یا ایها الرسول}
این بی سر حسین توست
زخمی تن حسین توست
بی لشکر حسین توست
{یا ایها الرسول یا ایها الرسول}

ای کشته گرسنه و تشنه
ابی عبدالله
حلقومتو سپردی به دشنه
ابی عبدالله
هر دفعه صدا زدی مادر
ابی عبدالله
خنجر زدن سیاهی لشکر
ابی عبدالله
سید مظلوم حسین جانم
حسین جانم حسین جانم

غرق خون قتلگاه
رو خاک و داد یه شاه
زهرا میکنه نگاه
{زینب به سر زنان}
میلرزه عرش بری
تنها و تشنه تری
با صورت روی زمین
{زینب به سر زنان}
ای ابروی عالم بالا
ابی عبدالله
ای کشته حسادت دنیامطالب مرتبط