ای دل ای دل

مجتبی رمضانی

بیشتر

ای دل ای دل 

ای دل من یکم بگیر آروم 

از حال زار من میشه معلوم 

چقدر پریشونم و بی تابم 

چون که شدم به دوری من محکوم 

چه ذوق و شوقی داشتیم اون روزا 

تو رو مشایه تو اون صحرا 

پای پیاده با چشای خیس

دعا برای فرج روی لبها 
مطالب مرتبط

غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400

شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400