ای دل ای دل

مجتبی رمضانی

بیشتر

ای دل ای دل 

ای دل من یکم بگیر آروم 

از حال زار من میشه معلوم 

چقدر پریشونم و بی تابم 

چون که شدم به دوری من محکوم 

چه ذوق و شوقی داشتیم اون روزا 

تو رو مشایه تو اون صحرا 

پای پیاده با چشای خیس

دعا برای فرج روی لبها 
مطالب مرتبط

دلم گرفته خستم
دلم گرفته خستم

جمعه, 12 آذر 1400

پخش
شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400

غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400