تو که نقاب میبندی دو صد حکایت دارد
فقط همان چشمانت نماز وحشت دارد

دشمن جلو آمد و نگاهش کردی
یک پلک زدی خلع صلاحش کردی

او که یل شامی عرب بود چه شد این گونه حقیر و رو سیاهش کردی
جانم به تو ای سقا بی تیغ و سپر حتی با لشکری از اعدا می جنگی
فتنه همه از شامه لعنت به امان نامه بستی به سر عمامه می جنگی

ای قمر بنی هاشم ابوفاضلمطالب مرتبط

خیال
خیال

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا
جز در خونه ی تو کجا رو دارم آقا

جمعه, 19 فروردین 1401

پخش
پسر مرجانه تو امیری مثلا
پسر مرجانه تو امیری مثلا

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

پخش
من به قربان سلطان کربلا
من به قربان سلطان کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش