مینویسم حسین میخونم کربلا

مجتبی رمضانی

بیشتر

مینویسم حسین میخونم کربلا

سر و سامانمو درمونم کربلا

به حق فاطمه بنویس اسم منو

فی یوم الاربعین میون زائرا 

خامس آل عبا ماه شبای تاری

قدمت رو به روی چشم دلم میزاری

از محبت و عطوفت به خدا سرشاری

آنچه خوبان همه دارند تو یکجا داریمطالب مرتبط

سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
کوچیک و بزرگ از پیر تا جوون
کوچیک و بزرگ از پیر تا جوون

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش