اشک زائراتو دیدم

مجتبی رمضانی

بیشتر

اشک زائراتو دیدم

دلم خواست

شور موکباتو دیدم

دلم خواست

تو خودم بودم یه لحظه 

تو گوشیم 

عکس کربلا رو دیدم 

دلم خواست 

جا موندم 

خیلی راحت از حرم 

جا موندم 

از ضیافت حرم 

رفیق زخم قلبمه عمیق

دل نگو بگو حریق

جا گذاشتیم رفیق

رفیق جام گذاشتی
مطالب مرتبط

عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400

پخش
غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400