اشک زائراتو دیدم

مجتبی رمضانی

بیشتر

اشک زائراتو دیدم

دلم خواست

شور موکباتو دیدم

دلم خواست

تو خودم بودم یه لحظه 

تو گوشیم 

عکس کربلا رو دیدم 

دلم خواست 

جا موندم 

خیلی راحت از حرم 

جا موندم 

از ضیافت حرم 

رفیق زخم قلبمه عمیق

دل نگو بگو حریق

جا گذاشتیم رفیق

رفیق جام گذاشتی
مطالب مرتبط

غصه فراق
غصه فراق

دو شنبه, 29 شهریور 1400

شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400

پخش
شوق پرواز
شوق پرواز

دو شنبه, 28 تیر 1400

دلم گرفته خستم
دلم گرفته خستم

جمعه, 12 آذر 1400

پخش