اربعین قسمت خوبات شد و من جا موندم 

رفیقام یکی یکی رفتن تنها موندم 

من که کم نذاشتم این محرمی برا غمت 

یه ماهه آواره ام تو ماتم محرمت 

آقا من پیرهن مشکی یه ماهه که تنمه 

خش داره صدام دلیلشم حسین گفتنمه 

چی میشد منم صدا میکردی و میومدم 

کم تو این شبا برا غم تو سینه نزدم 

چی میشد منم تو اربعین بین الحرمین 

خسته و زخمی بیام بگم دخیلک حسین
مطالب مرتبط

سفره ی درد دلمو
سفره ی درد دلمو

دو شنبه, 30 خرداد 1401

پخش
عزیز زهرا بقیه الله
عزیز زهرا بقیه الله

شنبه, 30 مرداد 1400

پخش
مینویسم حسین میخونم کربلا
مینویسم حسین میخونم کربلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش