رهام نکن تو خونواده منی حسین

محمد حسین حدادیان

بیشتر

رهام نکن تو خونواده ی منی حسین
فقط تورو دارم تو عالمین امام حسین
کمش نکن حرارتیو که تو قلبمه
چه سریه دوست دارن همه
امام حسین...
تو میگی رفیقمی تو ازون رفیق صمیمیا
 من میگم غلامتم من ازون غلام قدیمیا
تو سراغ من بیا
چه کنم فراقتو حسین
همش از عراقیا میگیرم سراغتو حسین
منو ببر به اون حرم به اون شبایی که
قدم زدم تو کربلایی که
قدم زدی...
صدام بزن بسه فراق کربلا دیگهمطالب مرتبط