شیر مردان عرصه های بلا
پسران دلیر روح خدا
عاشقان حسین فهمیده
وارثان رموز یا زهرا
ای همه تشنگان شهد شهود
کاروان شهید داده ندا
باز باید زخود سوال کنیم
همسفر میشویم با او یا؟
نکند اهل قافله نشوم
نکند اهل غفلتم
حاشا علمی در هویزه برپا شد
که از آن ساطع است نور هدی
به بلندای همته همت
به پر افشانیه جهان آرا
به هیاهویه هور تا ماهور
به لب خشک دشت تا دریاها
به مناجات آخر چمران
با سر و دست و دیده و اعضاء
به سفیران مکتب قاسم
به شهیدان زینب کبری
به شکوه حماسه ی لبنان
به تجلیه جاء نصرالله
تا ابد زنده است عشق حسین
تا قیامت به پاست کرب و بلامطالب مرتبط

تابوت مادر مرا
تابوت مادر مرا

سه شنبه, 30 آذر 1400

پخش