رعنا قد و قامت قاسم زیبا یعنی صورت قاسم

ارزق ترکیده زهرش دیده رگ غیرت قاسم

زهر زحل قاسم و جنت بغل قاسم و

خیر العمل قاسم و کلا عسل قاسم

دل و دلبر بردی و رزم نو اوردی و

معرکه تو دستت نون حیدر خوردی و

قاسم مدد یا قاسم

هل من مبارز یا ایهالناس

امد به میدان شاگرد عباس

نه زره دارد نه سپر دارد

او حسن زادست پس جگر دارد

مثل بابایش خط شکن باشد

تشنه رزم تن به تن باشد

یابن الحسن مددی

شیر جوانی از نسل حیدر

گوید عمویش الله اکبر

حرز یا زهرا دور بازویش

وه چه برندست تیغ ابرویش

سومین خورشید از بین هاشممطالب مرتبط

دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش