جاده ها نامردن

مرزای بسته منو خونه نشینم کردن

جاده ها نامردن

مرزای بسته منو خونه نشینم کردن 

دوری وقتی مجبوری 

خاطرات حرم باید خودت بغل کنی 

دوری وقتی مجبوری 

خاطرات حرم باید خودت بغل کنی 

دوری بسه صبوری 

تو اگه قولی میدی پس میتونی عمل کنی 

اگه من باعث این دوری شدم 

غلط کردم

من مقصرم میدونم 

خیلی بد کردم 

غلط کردم 

اگه من باعث این دوری شدم 

غلط کردممطالب مرتبط

علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش