جاده ها نامردن

محسن عراقی

بیشتر

جاده ها نامردن

مرزای بسته منو خونه نشینم کردن

جاده ها نامردن

مرزای بسته منو خونه نشینم کردن 

دوری وقتی مجبوری 

خاطرات حرم باید خودت بغل کنی 

دوری وقتی مجبوری 

خاطرات حرم باید خودت بغل کنی 

دوری بسه صبوری 

تو اگه قولی میدی پس میتونی عمل کنی 

اگه من باعث این دوری شدم 

غلط کردم

من مقصرم میدونم 

خیلی بد کردم 

غلط کردم 

اگه من باعث این دوری شدم 

غلط کردممطالب مرتبط

سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
چقدر گریه تو گلومه
چقدر گریه تو گلومه

چهار شنبه, 26 شهریور 1399

پخش
چرا میگن جمعه ها دلگیره
چرا میگن جمعه ها دلگیره

جمعه, 07 آذر 1399

پخش