گریم میگیره برای اون سر رو نیزه ها

گریم میگیره با گریه تموم نوکرا

گریم میگیره برای تک تک کربلا نرفته ها

سخته که اشکات برن خیلی رفیقات برن

جا بمونی و اشک تو دیده هات ببارن

سخته مسافر نشی بمونی زائر نشی

خاطره هاشون و همه برات بیارن

مطالب مرتبط

کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش