دلشوره ندارم فردای قیامت

ابوذر بیوکافی

بیشتر

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

هرجا که شکسته ام از پا که نشستم تو یاورمی

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

هرجا که شکسته ام از پا که نشستم تو یاورمیمطالب مرتبط

دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
فمن یمت یرنی
فمن یمت یرنی

شنبه, 06 شهریور 1400

پخش
تو سینه قلبم طرف تو میگرده
تو سینه قلبم طرف تو میگرده

سه شنبه, 01 تیر 1400

پخش
شکر خدا با توایم حسین
شکر خدا با توایم حسین

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش