دلشوره ندارم فردای قیامت

ابوذر بیوکافی

بیشتر

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

هرجا که شکسته ام از پا که نشستم تو یاورمی

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

دلشوره ندارم فردای قیامت چون مادرمی

هرجا که شکسته ام از پا که نشستم تو یاورمیمطالب مرتبط

شکر خدا با توایم حسین
شکر خدا با توایم حسین

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
فمن یمت یرنی
فمن یمت یرنی

شنبه, 06 شهریور 1400

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش