شکر خدا با توایم حسین
رحمت حق از قدیم حسين
مادرامون یادمون دادن
از همون اول بگیم حسین
زندگیمو نذر غم رقیه کردم
رو دوش بابام اولین بار گریه کردم
دورم ازت ولی بگو صدامو داری
از وقتی که یادم میاد هوامو داری
الحمدالله نوکرتمو الحمدالله آقای منی
الحمدالله برای توام الحمدالله برای منیمطالب مرتبط

فمن یمت یرنی
فمن یمت یرنی

شنبه, 06 شهریور 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
دنیا به چه دردی میخوره
دنیا به چه دردی میخوره

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
کاری برات نکردم
کاری برات نکردم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش