جزو جامونده هامو

جواد مقدم

بیشتر

جزو جامونده هامو

دوباره غرق دردم 

واسه این روزگارم 

نشستم گریه کردم 

این روزا حسم اینه 

رفته عمرم به غارت 

رفیقم رو که دیدم 

داره میره زیارت 

خوش به حالت رفیق 

داری میری حرم 

خوش به حالت میری

پیش شاه کرم 

اگه رفتی به جام

یه سلامی بده 

بگو دعوت کنه

منو با مادرم 

اگه رفتی بگو 

دل من تنگشه 

بگو دعوت کنه 

منو با مادرم 

آقام آقام حسینمطالب مرتبط