به نگاهت محتاجم

جواد مقدم

بیشتر

به نگاهت محتاجم

مثل شب به نور مهتاب 

تو نگات نور امید 

یه نگاهی بکن ارباب 

دیدن حرمت آقا 

آرزوی دل تنگه 

این روزا دل من شیشس

غم دوری مثل سنگه 

به اشک چشم ترم 

به ناله ی سحرم 

این اربعین بطلب 

بیام پیاده حرم 

امام حسین مددی 

امام حسین مددی 

مطالب مرتبط