بدون اینکه از تو بخوام به خودم اومدم و دیدم
که شدم عاشق تو آقا دیر اومده به تو رسیدم
قرارمون نبود که ما رو عاشق کنی و محل ندی
راه زیارتو رو ما ببندی و یه راه حل ندی
قرارمون نبود آقا قرارمون نبود
جای عمودا این روزا
اشک چشامو می‌شمارم
دو ساله جای شیشگوشه‌ت
سر روی تربت میذارم
سلام کربلا چجوری دلت میاد نیام کربلا
بدم کربلا خیلی وقته که نیومدم کربلا
اربعینت داره میرسه مارو ببر که دیگه وقت نی
من نمیتونم آقا اما خوب میدونم واسه تو سخت نیمطالب مرتبط

دلتنگ حرمتم به کی بگم
دلتنگ حرمتم به کی بگم

سه شنبه, 11 مرداد 1401

پخش
برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
چشماتو به روی حیدر نبند
چشماتو به روی حیدر نبند

چهار شنبه, 22 دی 1400

پخش
سلام امام رضا
سلام امام رضا

پنج شنبه, 03 آذر 1401

پخش