بدون اینکه از تو بخوام

محمد رضا نوشه ور

بیشتر

بدون اینکه از تو بخوام به خودم اومدم و دیدم
که شدم عاشق تو آقا دیر اومده به تو رسیدم
قرارمون نبود که ما رو عاشق کنی و محل ندی
راه زیارتو رو ما ببندی و یه راه حل ندی
قرارمون نبود آقا قرارمون نبود
جای عمودا این روزا
اشک چشامو می‌شمارم
دو ساله جای شیشگوشه‌ت
سر روی تربت میذارم
سلام کربلا چجوری دلت میاد نیام کربلا
بدم کربلا خیلی وقته که نیومدم کربلا
اربعینت داره میرسه مارو ببر که دیگه وقت نی
من نمیتونم آقا اما خوب میدونم واسه تو سخت نیمطالب مرتبط

برای منی برای توام
برای منی برای توام

یک شنبه, 27 تیر 1400

پخش
امام رضای خودم باش
امام رضای خودم باش

چهار شنبه, 19 آبان 1400

پخش
سید رویایی من
سید رویایی من

شنبه, 24 مهر 1400

پخش
میدونی این روزا دلتنگم
میدونی این روزا دلتنگم

یک شنبه, 11 مهر 1400

پخش