مگه در خونت گدا نیستم

محمد حسین حدادیان

بیشتر

مگه در خونت گدا نیستم
چرا تو جمع زائرا نیستم
این اربعینو کربلا نیستم
بگو به من
دلم گرفته بس که غم خورده
چی واسه نوکرات رقم خورده
قرارمون چرا بهم خورده
بگو به من
دلم میخواد منم بیام حسین
با گریه هام حسین جلو حرم بگم
سلام یا حسین...
ولی آقا...
من این شبا حرم رو توی رویاها دیدم فقط
تو این روزا
تو خونه پخش مستقیمه کربلا دیدم فقطمطالب مرتبط

شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
نماهنگ قرار نبود
نماهنگ قرار نبود

شنبه, 18 اردیبهشت 1400

پخش