جاموندم مثل رقیه اربعین جاموندم
بازم همه رفتن و تنها موندم جاموندم
کوچه به کوچه عشق تو را جار میزنم
چهل روز می شود که فقط زار میزنم
آثار مرگ بر بدنم هست یا حسین
پس روز اربعین منم هست یا حسین
چهل روز پیش بود به گودال رفتیو
از پشت نیزه خوردیو از حال رفتیو
از تل زینبیع که رسیدم وای وای
بالا سرت نشستمو دیدم که وای وای
نیزه زجای جای تن تو درآمده
حتی لباس های تن تو درآمده
جمعیتی که در ته گودال جا نشد
یکی دوتا زدن ولی سر جدا نشدمطالب مرتبط

ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش
تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش