جاموندم مثل رقیه اربعین جاموندم

محمد حسین حدادیان

بیشتر

جاموندم مثل رقیه اربعین جاموندم
بازم همه رفتن و تنها موندم جاموندم
کوچه به کوچه عشق تو را جار میزنم
چهل روز می شود که فقط زار میزنم
آثار مرگ بر بدنم هست یا حسین
پس روز اربعین منم هست یا حسین
چهل روز پیش بود به گودال رفتیو
از پشت نیزه خوردیو از حال رفتیو
از تل زینبیع که رسیدم وای وای
بالا سرت نشستمو دیدم که وای وای
نیزه زجای جای تن تو درآمده
حتی لباس های تن تو درآمده
جمعیتی که در ته گودال جا نشد
یکی دوتا زدن ولی سر جدا نشدمطالب مرتبط

بالام ای وای
بالام ای وای

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
شوقا لابی
شوقا لابی

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
نماهنگ قرار نبود
نماهنگ قرار نبود

شنبه, 18 اردیبهشت 1400

پخش