دلم میخواد بارون شم مزارتو بغل کنم
تلخیه دوری از تورو با یاد تو عسل کنم
دلم میخواد جاری شم رو خاک خیس تربتت
بغضمو وا کنم برات گریه کنم با غربتت
سنگ روی مزار تو قبله ی قلب عاشقاست
خاک روی مزارتم ضریحی از اشک و طلاست
ای ماه آسمونی من کعبه ی مهربونی من
تو گیر و دار محشرم عشق توعه نشونی من
میبینم اون روزی رو که حرم تو وا بشه
از ازدحام زائرا قیامتی به پا بشه
حس میکنم از حالا من خنکای حرمو
از حالا دارم میبینم گنبد طلای حرمو
باید که از کرب و بلا تو اربعین بیایم همه
پیاده از صحن حسین با پرچم یا فاطمه
وقت اذان ندا میزنه علی رو هی صدا میزنه
پرچم سبز یا حسن رو گنبد طلا میزنهمطالب مرتبط

آقام فقط حسین
آقام فقط حسین

دو شنبه, 12 اردیبهشت 1401

هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد
هرجا که به پرچمش نگاهت افتاد

دو شنبه, 10 مرداد 1401

پخش