ای کربلا نرفته ها 

حسین را صدا کنید 

میان اشکهای خود 

خدا خدا خدا کنید 

زیارت حریم عشق 

اگر نصیبتان شد 

به جای دیدن حرم 

دری به گریه وا کنید 

نجف به سمت کربلا 

پیاده اربعین سحر 

عجب حکایتی شده 

نظر به جاده ها کنید 

قسم به شوق زائران 

به بهترین مسافران 

در این مسیر با صفا 

به عشق اقتدا کنیدمطالب مرتبط