گریه نکن برام

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

گریه نکن برام 

که میگیره دلم 

میدونی که میشه 

غم تو قاتلم 

گریه نکن برام 

سر و پا آتیشم 

یه روزی میرسه 

که زود میای پیشم 

یه روز میاد 

داری با چشم ترت میسوزی

یه روز به پشت این در 

با پسرت میسوزی

یه روزی میخ در به

بال و پرت میگیره 

زبونه های آتیش

به معجرت میگیرهمطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش