ای که رخت از خدا کرده حکایت گری

هست برازنده ات رهبری و سروری

چهره ی ماه تو را ماه بود مشتری

من نزدم هیچ وقت غیر در تو دری

جلوه گه ساحت حضرت پیغمبری

سیدنا الدخیل یا حسن عسکری

سیدنا الدخیل یا حسن عسکری

دل فاطمه آیینه ابوتراب

پیش تو زانو زند شد غروب آفتاب

بردل بی تاب ما بیشتر از این بتاب

هرچه که داده سلام از تو گرفتم جواب

برهمه دل ها مقیم از همه عالم سری

سیدنا الدخیل یا حسن عسکری

سیدنا الدخیل یا حسن عسکری
مطالب مرتبط

ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش