ذکر دل بود یا علی مدد

بی حد و ادب یا علی مدد

یا علی مدد یا علی مدد

یا علی مدد یا علی مدد

یا علی مدد یا علی مدد

یا علی مدد یا علی مدد

یا علی مدد یا علی مدد

از تو یاعلی هرچه می رسد 

چون شکر بود یا علی مدد

یا علی مدد یا علی مدد

یا علی مدد یا علی مدد

گر عدو بود صد هزار تا

همت علی شاه لافتا 

نیست در دلم خوف و خشیتا

چه یکی چه صدتا یا علی مدد
مطالب مرتبط

اگر آن ماه نمونه
اگر آن ماه نمونه

یک شنبه, 29 اسفند 1400

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش