دنبال تو داداش تا اینجا دویدم

اما تورو هیچ وقت ندیدم

دنبال تو داداش تا اینجا دویدم

اما تورو هیچ وقت ندیدم

من کوه به کوه با اشک بار غم کشیدم

اما تورو هیچ وقت ندیدم

من اومدم مثل بارون شدم بی تو

چه بی سامون شدم مثل مادرم قد کمان شدم

من اومدم ولی تنها شدم مثل خود زهرا شدم

 ببین که به راحت فدا شدم توی این قفسم

می گیره نفسم چه جوری روی خاک غربت قرار بگیرممطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش