ای نسیم سحر

حاج حسن خلج

بیشتر

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است ره بادی ایمن در پیش

آتش طور کجا است وعده ی دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقشه خرابی دارد

در خرابت بگویی که هشیار کجا است

در سر موی مرا با تو هزاران کار است

در سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت بی کار کجا است
مطالب مرتبط

حسین علیک السلام خداکنه برگردی
حسین علیک السلام خداکنه برگردی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
سیب سرخ
سیب سرخ

پنج شنبه, 24 آذر 1401

پخش