سرشار از ترانه یک رود جاریم

امروز در نهایت امید وارییم

احساس می کنم که به دریا بدل شدم

احساس می کنم که بر این خاک جاری ام

یه لحظه شادمانمو یک لحظه غرق اشک

لبخند ناگهانی ابر بهاری ام

با دست خالی آمده ام محضر شما

رحمی کنید بر من و بر این نداری ام

با دست خالی آمده ام محضر شما

رحمی کنید بر من و بر این نداری ام

دست دلم دخیل پر چادر شما است

بانو چه دیدنی است منو و بی قراری ام

یک عمر دوست دار حسین تو بوده ام

حتما به این دلیل تو هم دوست داری ام
مطالب مرتبط

نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش