صاحب فهم و کمالات عمه ی سادات زینب زینب

دختر ام ابیها زینت بابا خانوم زینب

معروفه کلاس تفسیر قرآنش تو شهرمدینه زینب زینب

دین ما دقیقا منظورش از استقلال زن همینه زینب زینب

ای تو عالمیه غیر معلمه ای خواهر حسین ای خواهر حسین

ای تو فهیمه ی غیر مفهمه ای خواهر حسین ای خواهر حسین 

زینب زینب زینب یا زینب، زینب زینب زینب یا زینب

زینب زینب زینب یا زینب، زینب زینب زینب یا زینب

شهر قرآن خلاصه کوه حماسه خانوم زینب

او که قبله ی خواصه ولی شناسه خانوم زینب

نور چادر تو تاریکی هارو می سوزونه  زینب زینب

مثل تو نداریم ای تنها بانوی نمونه  زینب زینب

جانم به این همه شان و جلالتت ای خواهر حسین ای خواهر حسین

جانم به کربلا و استقامتت ای خواهر حسین ای خواهر حسین 

زینب زینب زینب یا زینب، زینب زینب زینب یا زینب

زینب زینب زینب یا زینب، زینب زینب زینب یا زینبمطالب مرتبط

روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش