زینب زینب زینب یا زینب، زینب زینب زینب یا زینب

یازینب یازینب یازینب، زینب زینب زینب یا زینب

زینب زینب زینب یا زینب، زینب زینب زینب یا زینب

صاحب فهم و کمالات عمه ی سادات خانوم زینب 

دختر ام ابیها زینت بابا خانوم زینب

دختر ام ابیها زینت بابا خانوم زینب

معروفه کلاس تفسیر قرآنش تو شهرمدینه زینب زینب

دین ما دقیقا منظورش از استقلال زن همینه زینب زینب

ای تو عالمیه غیر معلمه ای خواهر حسین ای خواهر حسین

ای تو فهیمه ی غیر مفهمه ای خواهر حسین ای خواهر حسین 

زینب زینب زینب یا زینب، زینب زینب زینب یا زینب

ای زینب اگر نبود امامت تمام بود شکر خدا که سایه ی او مصتدام بود

بعد از حسین پایه گذار قیام بود او خشم ذولفقار علی در میان بود

اخت الحسین و واجبت الحترام بود

زینب زینب زینب یا زینب، زینب زینب زینب یا زینبمطالب مرتبط

نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش
همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش