حیدر  همه عاشق و تویی دلبر

حیدر همه امت و تویی رهبر

حیدر تویی اول و تویی آخر

حیدر تو قیامتی تویی محشر

حیدر تویی آبروی پیغمبر

حیدر تویی فرق مومن و کافر

حیدر دشمن تو هو ابتر

حیدر توای شیر خندق و خیبر

حیدر توای سید و توای سرور

حیدر توای چشمه توای مصدر

حیدر توای چشمه چشمه کوثر 

حیدر می زنم به پای تو پرپر

حیدر می زنم به پای تو پرپر

حیدر ای امیر عالم بالا

حیدر ملک جنت الاعلی

حیدر تا نفس دارم می خوانم یا

حیدر همه قطره و توای دریا

حیدر همه قطره و توای دریامطالب مرتبط

همه جا بروم
همه جا بروم

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش
نمیدونم دلم دیونه ی کیست
نمیدونم دلم دیونه ی کیست

پنج شنبه, 04 آذر 1400

پخش
یا جواد الائمه
یا جواد الائمه

شنبه, 19 تیر 1400

پخش
روضه
روضه

چهار شنبه, 09 بهمن 1398

پخش