ساقی شبیه ساقی کوثرنیامده

جز او کسی به جای پیامبر نیامده

جز او برای فاطمه همسر نمایده 

از کعبه جز علی احدی در نیامده 

یعنی کسی به پاکی حییدر نیامده 

هرکس غلام فاطمه شد در پناه اوست

شاهی که عرش دوش نبی جایگاه اوست 

در معرکه سلاح نبردش نگاه اوست 

این گیسوی سیاه که تنها سپاه اوست 

بر شانه چون سیاهی لشکر نیامده 

ابروش وقت جنگ کم از ذوالفقتار نیست 

دنیا به جنگش آمده و بیقرار نیست

در مکتبش ضعیف کشی افتخار نبیست 

کرار در مبارزه اهل فرار نیست 

این کار ها به فاتح خیبر نمیامده

اولاد مرتضی همه ذاتا  مطهرند 

قرآن ناطق ند و شفیعان محشرند 

شاهان روزگان غلامان قنبرند 

خدام عرش گوش به فرمان حیدرند  

 دور و برش که قحطی نوکر نیامده مطالب مرتبط

أحب الله من أحب حسینا
أحب الله من أحب حسینا

دو شنبه, 07 مهر 1399

پخش
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا
حیدر شده مولا مبارکه حضرت زهرا

دو شنبه, 13 مرداد 1399

پخش
یک شب به بیابان نجف
یک شب به بیابان نجف

شنبه, 01 شهریور 1399

پخش