خوشحالند تموم عاشقا – امیر عباسی – مولودی میلاد امام زمان عج


 


خوشحالند تموم عاشقا


سر زده طلوع نصر ما


دو عالم چراغونی شده


اومده امام عصر ما


شور و شعف همه چه بیکران


دل ها روانه به سمت جمکران


ذکر آسمون یا صاحب الزمان


جانم به فدای مهدی فاطمه


 


جشن روز میلاد امام زمان(عج)


فرشته سوی زمین با شتاب آمده است
مطالب مرتبط