سرود | نسیم بهار اومد ساقه ها جوونه زد

حاج محمود کریمی

بیشتر

نسیم بهار اومد ساقه ها جوونه زد


سرود شکوفه ها یا اباصالح مدد


میرسه بهار نور نور بهار ظهور


تا همیشه تا ابد یا اباصالح مدد


میمیرم و زنده میشم تا نام تورو میبرم


تو میایی و تا تو بیایی تا همیشه منتظرم


من با تو امیدوارم تویی تو یارم دوست دارم
مطالب مرتبط

شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

یک شنبه, 18 آذر 1397

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش