نسیم بهار اومد ساقه ها جوونه زد


سرود شکوفه ها یا اباصالح مدد


میرسه بهار نور نور بهار ظهور


تا همیشه تا ابد یا اباصالح مدد


میمیرم و زنده میشم تا نام تورو میبرم


تو میایی و تا تو بیایی تا همیشه منتظرم


من با تو امیدوارم تویی تو یارم دوست دارم
مطالب مرتبط

بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش