دوباره دلم تو فاطمیه بی قراره

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

دوباره دلم تو فاطمیه بی قراره

هوای گریه بین روضه داره 

برای مادری که بی مزاره 

دوباره دلم تو فاطمیه بی قراره

هوای گریه بین روضه داره 

برای مادری که بی مزاره 

الهی نداره مادرم یه بارگاهی 

که پر بشه ز پرچم و سیاهی 

دیگه نمونده توی سینه آهی

دیگه نمونده توی سینه آهیمطالب مرتبط

اسوه شهید گمنام
اسوه شهید گمنام

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش