شب فراقت غیر غم یاورم نمی شه


مگه میشه نبینمت باورم نمیشه


ماه دلا آرا بیا ز پشت ابرا بیا


یوسف زهرا بیا یوسف زهرا بیا


یا ابا صالح مدد یا اباصالح مدد یا ابا صلح مدد


آسمون چشمام پر ستاره وشهابه


دل خراب من عاشق جام شرابه


کار دلم شده جنون یا مهدی ادرکنی


همش  میگم با دل خون یا مهدی درکنی


ماه دلا آرا بیا ز پشت ابرا بیا


یوسف زهرا بیا یوسف زهرا بیا


یا ابا صالح مدد یا اباصالح مدد یا ابا صلح مدد


کوچه های چشم انتظارسردوبی عبوره


آرزوی ما دیدن لحضه ی ظهوره


امام آدم بیا وارث خاتم بیا


قسم به جان علی منجی عالم بیا


امام آدم بیا وارث خاتم بیا


قسم به اشک علی منجی عالم بیا


ماه دلا آرا بیا ز پشت ابرا بیا


یوسف زهرا بیا یوسف زهرا بیا


به پا میشه مهشر برای قامت طلوعت


جون همه عالم فدای سجده ورکوعت


منتقم آل علی دلیر وخون خواهه


روپرچم سرخ آقام نصر ومن الله


منتقم آل علی دلیر وخون خواهه


زینت پرچم آقام علی ولی الله


ماه دلا آرا بیا ز پشت ابرا بیا


یوسف زهرا بیا یوسف زهرا بیا


یا ابا صالح مدد یا اباصالح مدد یا ابا صلح مدد


کسی که همه انبیا مدحش و می خونند


اونی که به نقل علی یاوراش جونند


صوم وصلاتم بیا مرحم دردم بیا


مردم از این بی کسی دورت بگردم بیا


کسی شهیدا به زیر پاش سر میزارند


برای زیارت یوسفا طاقت ندارند


بت شکن نسل علی به کف تبر داره


در نفسش گمشده نسل بشر داره
مطالب مرتبط

دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
خونمون این طرفه
خونمون این طرفه

پنج شنبه, 03 بهمن 1398

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش