سلام زندگی سلام عشق من


صدا میزنم حجت بن الحسن


من انتظار می کشم


فراق یار می کشم


یه عمریه اسمت

 


دارم هوار می کشم
مطالب مرتبط