سرود | سلام زندگی سلام عشق من

سید مهدی میرداماد

بیشتر

سلام زندگی سلام عشق من


صدا میزنم حجت بن الحسن


من انتظار می کشم


فراق یار می کشم


یه عمریه اسمت

 


دارم هوار می کشم
مطالب مرتبط