سوختم از هجر آهم را بخر

حاج محمد رضا طاهری

بیشتر

سوختم از هجر آهم را بخر

حسرت عمر تباهم را بخر

 

گرچه در عصیان مرا هم دیده ای

لااقل شرم نگاهم را بخر

 

گیر گرگ نفس خود افتاده ام

التماس قعر چاهم را بخر

 

تو کمک کن پا شوم خوردم زمین

بار سنگین گناهم را بخرمطالب مرتبط

بیقرار فاطمیه
بیقرار فاطمیه

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
ای یاس کبود من
ای یاس کبود من

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
فدای اون حرمت مادر
فدای اون حرمت مادر

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش