حالا که ای پرستوی من میروی سفر

حاج حسن خلج

بیشتر

حالا که ای پرستوی من میروی سفر

پر میکشی به سوی خدا ای شکسته پر

حالا که ای پرستوی من میروی سفر

پر میکشی به سوی خدا ای شکسته پر

در این قفس مرا تک و تنها رها مکن 

بانوی من بیا و مرا با خودت ببر

بانوی من بیا و مرا با خودت ببرمطالب مرتبط

حسین علیک السلام خداکنه برگردی
حسین علیک السلام خداکنه برگردی

سه شنبه, 21 مرداد 1399

پخش
چه بگویم نگفته هم پیداست
چه بگویم نگفته هم پیداست

پنج شنبه, 25 شهریور 1400

پخش