سرود | گل میباره یعنی که داره میگه بهاره

جواد مقدم

بیشتر

گل میباره یعنی که داره میگه بهاره


چشم نرگس خیره به روی مست نگاره


خبرائی شده انگار


همه میگن اومده دلدار


آئینه دار حیدر کرار


ذکر لب حیدریونه ، ماه شبای جمکرونه


صاحب خونه ی دل من حضرت صاحب الزمونه


… یا اباصالح گل زهرا ، یا اباصالح گل زهرا …


مهربونه ، خدا میدونه ، بزرگواره


شهریاره ، فلک سواره ، علی تباره


توی دستاش ذوالفقاره


از تو چشماش قمر میباره


بوی اباالفضل عموشو داره


خونی که تو رگاش میجوشه ، خون مبارک عموشه


خونی که داره تب زینب تو رگ غیرت گلوشه


… یا اباصالح گل زهرا ، یا اباصالح گل زهرا …


غیرت الله ، بقیة الله ، یا حجة الله


مژده ای دل داره مسیحا میرسه از راه


کی خماره ، کو پیالش


کی حرم خواست داده حوالش


دست رقیه عمه سه سالش


با تو دلم همیشه بینِ بهشت بین الحرمینه


تو شب جمعه ی ظهورت وعده ی ما باب الحسینه


… یا اباصالح گل زهرا ، یا اباصالح گل زهرا …
مطالب مرتبط