گل میباره یعنی که داره میگه بهاره


چشم نرگس خیره به روی مست نگاره


خبرائی شده انگار


همه میگن اومده دلدار


آئینه دار حیدر کرار


ذکر لب حیدریونه ، ماه شبای جمکرونه


صاحب خونه ی دل من حضرت صاحب الزمونه


… یا اباصالح گل زهرا ، یا اباصالح گل زهرا …


مهربونه ، خدا میدونه ، بزرگواره


شهریاره ، فلک سواره ، علی تباره


توی دستاش ذوالفقاره


از تو چشماش قمر میباره


بوی اباالفضل عموشو داره


خونی که تو رگاش میجوشه ، خون مبارک عموشه


خونی که داره تب زینب تو رگ غیرت گلوشه


… یا اباصالح گل زهرا ، یا اباصالح گل زهرا …


غیرت الله ، بقیة الله ، یا حجة الله


مژده ای دل داره مسیحا میرسه از راه


کی خماره ، کو پیالش


کی حرم خواست داده حوالش


دست رقیه عمه سه سالش


با تو دلم همیشه بینِ بهشت بین الحرمینه


تو شب جمعه ی ظهورت وعده ی ما باب الحسینه


… یا اباصالح گل زهرا ، یا اباصالح گل زهرا …
مطالب مرتبط